Thursday, March 8, 2007

Velkommen t verden, Siv Alis


Gratulera så møje Anita og Otto, me den sjønna litla herliga jentå dåkkar Siv Alis! Veldig kjekt! 3200 g og 48 cm, akkurat som meg (Synnøve)når eg va nyfødt sjølsagt! :p hehe!

"Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn fra ham."
Salme 127,3

Wednesday, March 7, 2007

Onsdag

Go dag!
Endeligt e eg t bars, har klart å kapra bloggen i dag frå synnøve! Hehe. Tenkte eg måtte innom å lofta någen tankar. Sko egentligt forbredt meg t leiren t helgå, men udsette d litt! E blitt påvirka av mi kjære suster Silje, om å skriva blogg å udsetta ting. D e vel sånn live ska var, at me ska lera ting av dei eldre :)

I går kvell va me på jr.klubb på gjøvik! D va kjekt! Ca 20 ungar samla på misjonshuse dr, ca frå 1-7 klasse. Me snakka litt om Tanzania, så Barnas misjonsprosjekt går t i år. D løgnaste va egentlig at den eldste ledaren fulde åre, så song me for han. Itte på når me va ferige så jekk eg å synnøve bort å sko gratulera han me dagen. Då kom dr kjapt: "Dere trenger ikke gratulere, men heller kondolere! Jeg har blitt så gammel nå.." :) Må sei eg lo litt. Sedd dåkke inn i situasjonen, me kjende han ikkje akkurat så godt, åsså kom den kommentaren. Løye!

Eg e for tiå voldigt godt fornøyd me vere her oppe, e møye kjekkare når d e større fare for vannplaning enn å kjøra av veien på grunn av glattå! Herligt!
Å nå ska me t rogaland ei vega, blir fantastisk d!

Elles så har eg kje så møye tankar å dela. Kan kje broga opp alt på ein gong! Må ha litt t resten av dagen og. Så me snakkest!
Mvh LArs

Bønneemner:
Leiren i helgå! Be for deltakarane, å me så ska var lederar!
Turen heim på Søndag! At d må gå bra!

Monday, March 5, 2007
Go kvell:)

I dag har me jort veldig lide, har bare gått å venta på at me sko på allidrett på Fåvang! Har spelt spel - typisk. Ellers har me vel åde å slapt av:)
Men dåkke kan tru d va kjekt på Allidrett i kvel! Kom akkurat heim, å eg sprudle av glede. D va så koselig! E allti kjekt å var der! Men i dag kom der 10stk, å d e veldig VELDIG bra! Me hørrte på musikk mens me hadde bla fotball, håndball, landhockey å hauk å due! D va så kjekt! Ongane va så livlige (kan bli for livlige;P), de song me, å va gla!

Meg å Therese, hu littla dåkke ser på bilde, me lagte ei lidå hytta, hu går i 1 klasse, så hu syns d e litt skummelt å var me av å t, så då pleie eg å snakka me hu!

Der kom to stk frå 8 klasse, så sa at de og va interesserte i å koma på Bibelgruppå så me ska starta hos oss! Menyen min i dag va JØdekaker, å d slo kje feil!:D D e så meiningsfollt arbeid me drive på me! Gjer meg så møje tbage!

I mårå ska me t Gjøvik på Juniorklubben! Der har me bare vore ein gong!
Dåkke kan godt var me å be for

* Leiren me ska på i Helgå
* Juniorklubben i mårå. Be for ledarane å deltakarane der.
* Vågåjentene
* Leirane i påsken

"Jesus Kristus er i går og I DAG, den samme, ja til evig tid!" Heb13,8

-Synnøve-

Sunday, March 4, 2007

Hei å hå!

Nå e d allerede sundag! Tiå går fort:) Ein liden oppdatering!
På fredag gjor me kje någe spesielt nytt - trente å spelte spel - SJOKK:D å forberedte oss.For me sko egentli vore i Vågåmo, men dei hadde vinterferie, så d konne bare koma 1,5 stk. Det vil sei, d va bare ei sikker:P så då blei d avlyst! Så me har hatt fri heila helgå igroen;) herli d! Sjøl om d va domt at me kje konne reisa opp der, for d hadde me gleda oss t. E allti kjekt å treffa dei jentene!

I går slappa me bare av, rydda å støvsugte! - Husmor:) hehe! Lars såg på hopp! Om kvellen va me sjå Åshild og Kari på Betel. d va veldi veldi koselig! Der kom 10 stk, deriblant ein gutt, så va Lars - Gunnar Melbø kom heldigvis litt seinare ud på kvellen;) hehe! Men d va ei tverrkirkelige samling:) Fekk me treffa ennå fleire koselige folk! Me hadde goe pastasalat å goe gulrotkaka t dessert! Ellers hadde me ein liden åndelige del! Spelte spel for dei så ville d! Hørte på Carola:D lure på kem så ville d?! hehe! Ellers så hadde me d veldi bra!

I dag har me kje store planane:) ska antageligvis trena - gangsperren i armane mine begynne å forsvinna:) endelig! E kje vant me å trena "fiskabollearmane mine eg" :)

I mårå e d Allidrett på Fåvang:) d pleie allti å var voldsomt kjekt! Me har jo skreve møje om d i den andre bloggen. Men for dåkke så ikkje har vore der, så har der vore 15 innom! Der pleie som regel var ganske bra me ongar på kvar samling! :) De e så kjekke! Tegne teiningar! Når me ska gå rope de "mere allidrett, mindre hjem". Veldig oppmuntrane! :) koselige ongar!

Dåkke kan godt var me å be for

Ungdommane så me jobbe me!
Vågåmo-jentene. At de må få sjå kem Gud e!
Fåvang Allidrett i mårå - at der må koma någen.

"Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!" Matteus 9,37-38.

"For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at noen blir utsendt?" Romerne10,14-15


Det er makt i de foldede hender!

Ha ein fine sundag! Klem Synnøve og Lars

Thursday, March 1, 2007"Se i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg."
Jesaja 49,16


"Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd."
Jesaja 41,10


"Se, jeg er Herren, alt kjøds Gud. Skulle noen ting være for vanskelig for meg?"
Jeremia 32,27

"For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp."
Jeremia29,11


"Sett din vei i Herrens hånd, og stol på HAM."
Salme 37,5
Ha ein fin dag! Klem Synnøve